FEMM 'TET

Dit vrouwenkwartet uit Berltsum begon op 12 maart 2010. Geartsje Aukes nam 8 oktober 2017 afscheid van het kwartet en werd opgevolgd door Sandra van der Meer 2e alt; verder zingen: Jacqueline Bijmold 1e alt, Mary Boske 2e sopraan en Klaske Atema 1e sopraan. Echter na één seizoen moest Sandra helaas wegens omstandigheden haar plaats vacant stellen; deze werd vanaf 28 september 2018 ingenomen door Hilda Pel. De begeleiding en coaching is bij Piet Vessies; er wordt tweewekelijks gerepeteerd.

Ons repertoire loopt sterkt uiteen van klassiek tot modern en is ook zowel religieus als wereldlijk; we zingen in diverse talen. Ons eerste optreden was tijdens een liederenrecital van Muziekhuis “De Zangbodem” op 5 november 2010. Dit beviel zo goed dat we graag meer wilden laten horen. En zodoende zongen we bij de Stipelrûnte 2011, een Nieuwjaarsconcert in 2012, tijdens de Maitiidsmoeting 2013 in Engelum en zo meer. Verdere informatie zie agenda of bellen met Klaske Atema 058 - 289 65 59 of e-mail: skilderklas.b@gmail.com.