Femm’tet

Dit vrouwenkwartet uit Berltsum begon op 12 maart 2010. De zangeressen zijn: Geartsje Aukes 2e alt, Jacqueline Bijmold 1e alt, Mary Boske 2e sopraan en Klaske Atema 1e sopraan. De begeleiding en coaching is bij Piet Vessies; er wordt tweewekelijks gerepeteerd.


Het repertoire is divers, van klassiek tot modern en er wordt in diverse talen gezongen. Het eerste optreden was tijdens een liederenrecital van Muziekhuis “De Zangbodem” op 5 november 2010. Dit beviel zo goed dat Femm’tet graag meer wilde laten horen. Zo werd er gezongen bij de Stipelrûnte 2011, een Nieuwjaarsconcert in 2012 en tijdens de Maitiidsmoeting 2013 in Engelum. Meer... in de agenda. Wilt u informatie dan bellen met Klaske Atema 058 - 289 65 59 of e-mail: skilderklas.b@gmail.com.