Femm’tet
Dit vrouwenkwartet uit Berltsum begon op 12 maart 2010. De zangeressen zijn: Geartsje Aukes 2e alt, Jacqueline Bijmold 1e alt, Mary Boske 2e sopraan en Klaske Atema 1e sopraan. De begeleiding en coaching is bij Piet Vessies; er wordt twee- wekelijks gerepeteerd.Het repertoire is divers, van klassiek tot modern en er wordt in diverse talen gezongen. Het eerste optreden was tijdens een liederenrecital vanuit Muziekhuis “De Zangbodem” op 5 november 2010. Dit beviel zo goed dat Femm’tet graag meer wilde laten horen. Zo werd er gezongen bij de Stipelrûnte 2011, een Nieuwjaarsconcert in 2012 en tijdens de Maitiidsmoeting 2013 in Engelum. Voor informatie kunt u contact opnemen met Klaske Atema 058 - 289 65 59 of via e-mail: skilderklas.b@gmail.com


Agenda...


24 juni - vrouwenkwartet "Femm'tet" zingt tijdens de Midnightwalk 2017 van Franeker. www.midnightwalkfraneker.nl


30 oktober 2016 - Femm'tet zingt samen met de pianisten Fred Gest en Piet Vessies in het zondagmiddagconcert van de Vrienden van de Vermaning van Berltsum.


8 oktober 2016 - Femm'tet zingt mee tijdens de zangdag Frisia Cantat in Dokkum


14 februari 2016 - Samen met de pianisten Oeds Wijnsma en Piet Vessies brengt vrouwenkwartet "Femm'tet" een gevarieerd Valentijnsconcert. Liederen uit de romantische tijd en moderne romantische liederen worden afgewisseld met pianostukken á quatre-mains met en zonder zang en brengen u naar andere sferen. Locatie: Theater De Bres Leeuwarden.


24 oktober 2015 - Samen met het Seizoenenkoor nachtliederen zingen bij het Leeuwarder evenement "Nacht van de nacht".


15 februari 2015 - Femm'tet in de liturgie van de parochiekerk te Bussum.


30 mei 2015 - Femm'tet bij de tweejaarlijkse Stipelrûnte


17 maart 2014 - Vrouwenkwartet "Femm'tet" bij de Maitiidsmoeting in de kerk van Engelum liederen van Hindemith, Schumann en Keuning.


25 mei 2013 - Vrouwenkwartet Femm'tet bij de Stipelrûnte, een tweejaarlijks provinciaal korenfestival, georganiseerd door Keunstwurk.


9 juni 2013 - Vrouwenkwartet "Femm'tet" deelname aan het Leeuwarder Koormuziekfeest "Lokaal Vocaal". Naast Franse Bergerettes zingt "Femm'tet" ook enige Duitse liederen.